Slipen

Att sjösätta i Vikhög

Instruktioner & avgift

Är det dags att sjösätta båten för en fisketur?
I Vikhög kan du använda slipen mot en avgift. För att göra det så enkelt som möjligt har vi noga planerat hur det är tänkt att köra med bil och båttrailer när du ska sjösätta. När du kommer med bil ner för Vikhögs Byaväg mot hamnen kör du enligt gul markering på kartan (se bild). Sväng in direkt till vänster och kör rakt ner bakom toalett och sopstation. Därefter svänger du höger och upp på hamnplan. På så sätt hamnar du i en vinkel där du lätt kan backa ner med trailer och båt för slipen. När ni sjösatt är det bara att köra rakt fram genom orange öppning (se karta). Ni parkerar båttrailer på parkeringsplatsen som är markerad röd på kartan, och bilen parkeras önskvärt på parkeringen vid Saltvik. 
 
Det kostar enligt nedan att använda slipen. Betalar gör man innan sjösättning, med kort i betalautomaten som ni kan hitta på utsidan av klubbhuset. Biljetten som ni får ut ska sättas på tillhörande båttrailer. Om betalautomaten olyckligtvis inte skulle fungera så går det att betala via plusgiro: 860893-7
 

<= 7,5m     140kr

> 7,6m      240kr

Årskort slip: <=7,5m     1400kr

Obs! Sjösättning av vattenskoter är förbjudet.

www.vikhog.eu | hamn@vikhog.eu | tel.+46 (0)46-288 00 60